ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱԳՐԵՐԸ

16/06/2021 16:58

«Հայաստան» դաշինք

 

ՀՅԴ կուսակցության հայտարագիրը՝

Անշարժ գույք- 75 (հողամաս, շենք և շինություն),

Շարժական գույք-0,

Թանկարժեք գույք-0,

Դրամական միջոցները-720 090 ՀՀ դրամ,

Բաժնեմաս և փայաբաժին-0,

Եկամուտներ-Անդամավճար-27,823,700 ՀՀ դրամ, 

Բյուջետային ֆինանսավորում-4,303,400 ՀՀ դրամ,

Վարձակալություն-840,000 ՀՀ դրամ,

Վարձակալություն-1.,077,000 ՀՀ դրամ,

 Վարձակալություն-1,200,000 ՀՀ դրամ,

 

Վերածնվող Հայաստան կուսակցության հայտարագիրը՝

Անշարժ գույք-1, 

Շարժական գույք-0,

Թանկարժեք գույք-0,

Դրամական միջոցները-0

Բաժնեմաս և փայաբաժին-0

Եկամուտներ-0։

 

Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարագիրը՝ 

Անշարժ գույք-2,

Շարժական գույք-0,

Թանկարժեք գույք-0,

Արժեթղթեր և այլ ներդրումներ-1,

Դրամական միջոցներ -  980 000 000 ՀՀ դրամ,1 927 000 ԱՄՆ դոլար,

Եկամուտներ- 2 891 5000 ՀՀ դրամ,78 155 ԱՄՆ դոլար, 1 99 300 ԱՄՆ դոլար։