Զբոսաշրջություն

Կառավարության ծրագիր

 • Զբոսաշրջիկների համար տեղանքների և տրանսպորտային ուղիների հասանելիությունը բարձրացնելու նպատակով կարևորվելու է օտար լեզուներով ուղեցույցներով, համապատասխան փողոցային և զբոսաշրջային վայրերում նշաններով կահավորումը։
 • Զուգահեռաբար պետք է առանձնացվեն զբոսաշրջային մեծ ներուժ ունեցող զբոսաշրջային ենթաճյուղեր՝ էկոտուրիզմ, գաստրոտուրիզմ, էքստրիմ տուրիզմ, էթնո տուրիզմ՝ համաշխարհային շուկայում Հայաստանը թիրախավորված դիրքավորելու և համապատասխան հետաքրքրություններ ունեցող զբոսաշրջիկների համար մեր երկիրն առավել գրավիչ դարձնելու նպատակով։
 • Միջազգային կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածի հետ համագործակցությամբ՝ [պետք է] իրականացնել զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրեր, աջակցել միջազգային զբոսաշրջային շուկայի համար հայաստանի հասանելիության բարձրացմանը.
 • [Պետք է] աջակցել համայնքներում զբոսաշրջության զարգացմանը, տեղական ավանդույթների վերականգնմանը:
 • Կառավարությունը կարևոր է համարում նաև Հայաստան մուտքի վիզային ռեժիմների ազատականացմանը և օդային տրանսպորտի գների նվազեցմանն ուղղված հարցերի կարգավորումը։

 

Խորհրդարանական ուժեր

Իմ Քայլը դաշինք logo Իմ Քայլը դաշինք

 • Զբոսաշրջության ոլորտում բարենպաստ գործարար եւ ներդրումային միջավայր ձեւավորելու, ինչպես նաեւ ծառայությունների որակը բարելավելու նպատակով մշակելու եւ ընդունելու ենք Զբոսաշրջության մասին նոր օրենք եւ դրանից բխող ենթաօրենսդրական եւ իրավական ակտեր:
 • Հայաստանում զբոսաշրջիկի փորձառությունը բարելավելու նպատակով իրականացնելու ենք համալիր միջոցառումներ, այդ թվում՝ ենթակառուցվածքների զարգացում, մարդկային ռեսուրսի զարգացում, տուրպրոդուկտի դիվերսիֆիկացում եւ տեղեկատվության հասանելիության բարձրացում նաեւ Հայաստանի զբոսաշրջային առաջարկի թվայնացման միջոցով։
 • Դեպի Հայաստան զբոսաշրջիկների հոսքը մեծացնելու նպատակով իրականացնելու ենք ժամանակակից գործիքների կիրառմամբ ակտիվ մարքեթինգային միջոցառումներ` սկսելով Հայաստանի զբոսաշրջային բրենդի մշակումից եւ թիրախային շուկաներում դրա առաջխաղացմանն ուղեկցող արշավների իրականացումից։
 • Հայաստանի հասանելիությունը համաշխարհային զբոսաշրջային շուկայում բարձրացնելու նպատակով բազմազանեցնելու ենք եւ առավել մատչելի ենք դարձնելու դեպի Հայաստան օդային եւ ցամաքային ուղիները եւ դյուրացնելու ենք Հայաստան մուտքի վիզային ռեժիմը։

Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն logo Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն

Ամբողջ աշխարհում Հայաստանի զբոսաշրջության մրցունակության շարունակական բարձրացումը, զբոսաշրջիկների թվի շարունակական եւ զգալի աճը պետք է հանդիսանան մեր կարեւոր նպատակներից մեկը:
ՀՀ տուրիզմի զարգացումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի իրականացվեն բարեփոխումներ հետեւյալ հիմնական ուղղություներով՝ ճանապարհային ենթակառուցվածքներին զուգահեռ տուրիստական

 • ենթակառուցվածքների խտության ավելացում,
 • էկոլոգիական, գյուղական ապրելակերպի տուրիզմի զարգացման պետական օժանադակություն, ազգային բաղադրիչների խթանում,
 • տուրիստական խաչմերուկների գաղափարի ներդնում՝ ներառելով տեղեկատվական օգնություն եւ ոստիկանության, արագ արձագանքման պետական կառույցների օժանդակություն,
 • կապի, համացանցի հասանելիության ապահովում տուրիստական խաչմերուկներում,
 • ՀՀ ջրային ավազանների մերձակա տարածքների բարեկարգում եւ ջրային սպորտաձեւերին առնչվող տուրիստական հոսքի կազմակերպում,
 • թարգմանչական ծառայությունների ավելացում,
 • բուհերի հետ սերտ համագործակցություն էքսկուրսավարների պատրաստման բնագավառում,
 • Գյումրի եւ Սեւան ուղղություններով Էլեկտրական շարժակազմերի սեզոնային չվացուցակի ներդնում,
 • բժշկական տուրիզմի զարգացում,
 • համայնքներում տուրիստական ենթակառուցվածքների ստեղծում՝ դրանք միասնական «Տուրիզմ» շտեմարան-ռեեստրին միացնելու համացանցային լուծումով։

Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն logo Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն

 • Իրականացնել ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման համալիր ծրագիր՝ նպաստավոր պայմաններ ձեւավորելով հյուրանոցային եւ ոլորտը սպասարկող այլ ենթակառուցվածքների զարգացման համար։

Արտախորհրդարանական ուժեր

Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն logo Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն

Քաղաքական ուժը չունի ծրագրային դրույթներ այս թեմայով:

Քաղաքացու որոշում կուսակցություն logo Քաղաքացու որոշում կուսակցություն

 • Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հիմման վրա ստեղծել կենսոլորտային պահպանավայրեր, որոնք արդի աշխարհում զբոսաշրջային կարևոր այցեքարտ են և հնարավորություն կտան շրջակա տարածքի բնակիչներին տնտեսական առավել մեծ օգուտ ստանալ բնությունը պահպանելուց՝ քան ստանում են գերշահագործումից,

Սասնա Ծռեր կուսակցություն logo Սասնա Ծռեր կուսակցություն

Քաղաքական ուժը չունի ծրագրային դրույթներ այս թեմայով:

Մենք դաշինք logo Մենք դաշինք

 • Ագրոտուրիզմի զարգացում: Հայաստանն իր կլիմայով, բնությամբ և պատմամշակութային հարուստ ժառանգությամբ ինքնին ավանդական տուրիստական երկիր է: Բնակչության գրեթե կեսը զբաղված է գյուղատնտեսության մեջ, ուստի ագրոտուրիզմի զարգացմանն ուղղված ներդրումներն ունեն ընդարձակ հեռանկար:
 • Անհրաժեշտ է զարգացնել ագրոտուրիզմը՝ վերլուծելով իրավիճակը և հաշվի առնելով որոշ առանձնահատկություններ, ներդնել հաջողված ագրոբիզնեսի մեխանիզմներ:
 • Զարգացնել ներքին զբոսաշրջությունը՝ հատկապես սուբսիդավորելով աճող սերնդի այցելությունները դեպի Արցախ։

Ազգային առաջընթաց կուսակցություն logo Ազգային առաջընթաց կուսակցություն

 • էլեկտրոէներգիայի արտադրությունը, տեղեկավական ու բարձր տեխնոլոգիաները, դեղագործությունը, թեթեւ արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունն ու զբոսաշրջությունը հայտարարվելու են գերակա ճյուղեր։
 • Որպես տնտեսական զարգացման հեռանկարային ոլորտներ Կուսակցությունը դիտարկում է մասնավորապես արդյունաբերությունը (բացառությամբ հանքարդյունաբերության), գյուղատնտեսությունը, բարձրագույն կրթությունը, տեղեկատվական տեղխնոլոգիաների ոլորտը, ծառայությունների ոլորտը և զբոսաշրջությունը։

Օրինաց երկիր կուսակցություն logo Օրինաց երկիր կուսակցություն

 • Տուրիզմի և տուրիստական ենթակառուցվածքների զարգացում հատկապես մարզերում: Մարզերի, քաղաքների և գյուղերի անձնագրավորում: Յուրաքանչյուր բնակավայր պետք է ունենա իր անձնագիրը, որտեղ կմատնանշվեն առկա բոլոր խնդիրները, կնշանակվեն հստակ պատասխանատուներ և կմշակվի ժամանակացույց` դրանց լուծման նպատակով:

 

Հայաստանի քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ կուսակցություն logo Հայաստանի քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ կուսակցություն

Քաղաքական ուժը չունի ծրագրային դրույթներ այս թեմայով:

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն կուսակցություն logo Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն կուսակցություն

Քաղաքական ուժը չունի ծրագրային դրույթներ այս թեմայով:

Ժառանգություն logo Ժառանգություն

Որպես առանձին ծրագրային ուղղություն՝ չունենք:

Հայ ազգային կոնգրես logo Հայ ազգային կոնգրես

 • Հարկային գործիքների կիրառմամբ էապես կրճատել Զվարթնոց օդանավակայանի կողմից մատուցվող սպասարկման ծախսերը` ավիափոխադրումների ծառայությունների արժեքը էապես նվազեցնելու նպատակով։
 • Առաջիկա 10-15 տարիներին հյուրանոցների կառուցումը ազատել հարկերից, իսկ գործունեության առաջին 5 տարիների համար սահմանել նվազագույն հարկեր։
 • Նախկին տեսքով վերականգնել քանդված պատմական հուշարձանները, ինչպես օրինակ` Զվարթնոցի տաճարը, Ամբերդը, Արտաշատի արքայական պալատն ու թատրոնի շենքը և այլն։
 • Վերականգնել Երևանի, Գյումրու, Գորիսի և մյուս բնակավայրերի հին թաղամասերը։
 •  Ձևավորել տուրիզմի զարգացման համար անհրաժեշտ մյուս ենթակառուցվածքները։