Հանրապետություն կուսակցություն logo
Հանրապետություն կուսակցություն
«Պատիվ ունեմ» դաշինք logo
«Պատիվ ունեմ» դաշինք
Մշակույթ
 • Ապահովել Հայաստանում բնակվող ազգային  փոքրամասնությունների ազգային, մշակութային և մյուս իրավունքների  պաշտպանությունը, նրանց մայրենի լեզվի, կրոնի և մշակույթի պահպանման ու  զարգացման հնարավորությունը: 
 • Մշակութային կենտրոնների գործունեության  արդյունավետության բարձրացման համար մշակել մարզային մշակութային կենտրոնների  բարելավման ծրագիր: 
 • Սպորտի բնագավառում մեր քաղաքականության հիմնական ուղղվածությունը սպորտային  խմբակներում և մարզադպրոցներում ընդգրկվածության հասանելիությունն է և  զարգացման ծրագրերին համայքային մարզադպրոցների ներգրավվածությունը:
 • Հայաստանի Հանրապետության և հայ հասարակության հոգևոր-մշակութային առաջնահերթությունների հստակեցում և հաստատագրում, 
 • համապատասխան հիմնարար փաստաթղթերի մշակում, 
 • ոլորտային մասնագետների մասնակցությամբ հայ ավանդական մշակույթի խորքային շերտերի հստակ սահմանում, 
 • հայ մշակույթի ինքնութենական նշանակության որոշարկում՝ ըստ ավանդական և պրոֆեսիոնալ արվեստի ճյուղերի, 
 • համաշխարհային արվեստի և հոգևոր արժեքների այն շրջանակի որոշարկում, որը համահունչ է հայ հասարակության և հայկական պետականության առաջընթացին, դրանց արտացոլումը մշակութային քաղաքականություն իրականացնող պետական մարմինների քաղաքական և կանոնակարգային փաստաթղթերում, 
 • ոլորտին առնչվող ժամանակակից համաշխարհային տեղաշարժերի հանդեպ խիստ զգայուն, բայց և խտրական ընկալունակություն պետական համակարգում։ Սահմանել ոլորտային կառավարման մարմինների և մշակութային կազմակերպությունների գործառույթները, գործունեության ձևերն ու հստակ շրջանակը։ 
 • Դրանց պատասխանատվության շրջանակը սահմանել ըստ մշակույթի հիմնարար շերտերի՝ դուրս թողնելով զուտ շուկայական բնույթ ունեցող ոլորտներն ու արտահայտությունները։ 
 • Որոշարկել և համակարգել մշակույթի ոլորտում կրթական բաղադրիչը և կրթության ոլորտում մշակութային բաղադրիչը ոլորտային մարմինների աշխատանքներում՝ հստակ սահմանելով այդ մարմինների պարտավորություններն ու պատասխանատվությունը։ 
 • Գործունեության մշակութային բաղադրիչ ունեցող կազմակերպությունների (մեդիա միջոցներ, հեռարձակողներ, հրատարակիչներ և այլն) մշակութային քաղաքականության հստակեցում և որոշակի պատասխանատվության աստիճանի ամրագրում։ 
 • Ոլորտային կառավարման մեջ (ծրագրում, ֆինանսավորում) սահմանել տարբերակված ռեժիմներ պետության համար առաջնային նշանակության շերտերի և մշակութային կենցաղի արտահայտություն հանդիսացող իրողությունների դեպքում։
Մշակույթ
Հանրապետություն կուսակցություն logo
Հանրապետություն կուսակցություն
 • Ապահովել Հայաստանում բնակվող ազգային  փոքրամասնությունների ազգային, մշակութային և մյուս իրավունքների  պաշտպանությունը, նրանց մայրենի լեզվի, կրոնի և մշակույթի պահպանման ու  զարգացման հնարավորությունը: 
 • Մշակութային կենտրոնների գործունեության  արդյունավետության բարձրացման համար մշակել մարզային մշակութային կենտրոնների  բարելավման ծրագիր: 
 • Սպորտի բնագավառում մեր քաղաքականության հիմնական ուղղվածությունը սպորտային  խմբակներում և մարզադպրոցներում ընդգրկվածության հասանելիությունն է և  զարգացման ծրագրերին համայքային մարզադպրոցների ներգրավվածությունը:
«Պատիվ ունեմ» դաշինք logo
«Պատիվ ունեմ» դաշինք
 • Հայաստանի Հանրապետության և հայ հասարակության հոգևոր-մշակութային առաջնահերթությունների հստակեցում և հաստատագրում, 
 • համապատասխան հիմնարար փաստաթղթերի մշակում, 
 • ոլորտային մասնագետների մասնակցությամբ հայ ավանդական մշակույթի խորքային շերտերի հստակ սահմանում, 
 • հայ մշակույթի ինքնութենական նշանակության որոշարկում՝ ըստ ավանդական և պրոֆեսիոնալ արվեստի ճյուղերի, 
 • համաշխարհային արվեստի և հոգևոր արժեքների այն շրջանակի որոշարկում, որը համահունչ է հայ հասարակության և հայկական պետականության առաջընթացին, դրանց արտացոլումը մշակութային քաղաքականություն իրականացնող պետական մարմինների քաղաքական և կանոնակարգային փաստաթղթերում, 
 • ոլորտին առնչվող ժամանակակից համաշխարհային տեղաշարժերի հանդեպ խիստ զգայուն, բայց և խտրական ընկալունակություն պետական համակարգում։ Սահմանել ոլորտային կառավարման մարմինների և մշակութային կազմակերպությունների գործառույթները, գործունեության ձևերն ու հստակ շրջանակը։ 
 • Դրանց պատասխանատվության շրջանակը սահմանել ըստ մշակույթի հիմնարար շերտերի՝ դուրս թողնելով զուտ շուկայական բնույթ ունեցող ոլորտներն ու արտահայտությունները։ 
 • Որոշարկել և համակարգել մշակույթի ոլորտում կրթական բաղադրիչը և կրթության ոլորտում մշակութային բաղադրիչը ոլորտային մարմինների աշխատանքներում՝ հստակ սահմանելով այդ մարմինների պարտավորություններն ու պատասխանատվությունը։ 
 • Գործունեության մշակութային բաղադրիչ ունեցող կազմակերպությունների (մեդիա միջոցներ, հեռարձակողներ, հրատարակիչներ և այլն) մշակութային քաղաքականության հստակեցում և որոշակի պատասխանատվության աստիճանի ամրագրում։ 
 • Ոլորտային կառավարման մեջ (ծրագրում, ֆինանսավորում) սահմանել տարբերակված ռեժիմներ պետության համար առաջնային նշանակության շերտերի և մշակութային կենցաղի արտահայտություն հանդիսացող իրողությունների դեպքում։