«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն logo
«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն
Հանրապետություն կուսակցություն logo
Հանրապետություն կուսակցություն
Ինովացիաներ և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
  • ՏՀՏ և կապի բնագավառում անհրաժեշտ ենք համարում ենթակառուցվածքների բարելավումն ու զարգացումը, որակյալ փոստային կապի ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության ապահովումը: 
  • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում կարևորում ենք հատկապես բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը, սկսնակ բիզնեսների, ստարտափների, նորարական գաղափարների, գիտական, գիտատեխնիկական և նորարարական գործունեության խթանումը, հատկապես՝ ՀՀ մարզերում դրանց խթանումը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության, կիբեռանվտանգության և անհատական տվյալների պաշպանության բարձրացման ապահովումը, որակյալ կադրերի պատրաստումը և մասնագիտական կարողությունների զարգացումը, ՏՀՏ զարգացման ռազմավարության մշակումն ու իրականացումը, հայկական բրենդի ձևավորումը, մրցունակության բարձրացումը, 
  • ՀՀ մարզային համայնքներում հագեցած նոր տեխնոլոգիական կենտրոնների ստեղծումը, գիտության և մասնավոր հատվածի միջև համագործակցության խթանումը, աշխարհում հայտնի տեխնոլոգիաների յուրացման համար ինստիտուցիոնալ և գիտական կարողությունների ստեղծումը և շարունակաբար զարգացումը, գիտական արդյունքների առևտրայնացման խթանումը։
  • Տեղական մրցունակ ՏՏ արտադրանքի օգտագործումը, ՏՀՏ ծառայությունների մատուցման որակի, արագագործության, հասանելիության բարձրացումը, բարձր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված ռազմարդյունաբերության զարգացումը:
  • Թվայնացնել և  զարգացնել վիրտուալ գրադարանները:
Ինովացիաներ և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն logo
«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն
  • ՏՀՏ և կապի բնագավառում անհրաժեշտ ենք համարում ենթակառուցվածքների բարելավումն ու զարգացումը, որակյալ փոստային կապի ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության ապահովումը: 
  • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում կարևորում ենք հատկապես բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը, սկսնակ բիզնեսների, ստարտափների, նորարական գաղափարների, գիտական, գիտատեխնիկական և նորարարական գործունեության խթանումը, հատկապես՝ ՀՀ մարզերում դրանց խթանումը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության, կիբեռանվտանգության և անհատական տվյալների պաշպանության բարձրացման ապահովումը, որակյալ կադրերի պատրաստումը և մասնագիտական կարողությունների զարգացումը, ՏՀՏ զարգացման ռազմավարության մշակումն ու իրականացումը, հայկական բրենդի ձևավորումը, մրցունակության բարձրացումը, 
  • ՀՀ մարզային համայնքներում հագեցած նոր տեխնոլոգիական կենտրոնների ստեղծումը, գիտության և մասնավոր հատվածի միջև համագործակցության խթանումը, աշխարհում հայտնի տեխնոլոգիաների յուրացման համար ինստիտուցիոնալ և գիտական կարողությունների ստեղծումը և շարունակաբար զարգացումը, գիտական արդյունքների առևտրայնացման խթանումը։
  • Տեղական մրցունակ ՏՏ արտադրանքի օգտագործումը, ՏՀՏ ծառայությունների մատուցման որակի, արագագործության, հասանելիության բարձրացումը, բարձր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված ռազմարդյունաբերության զարգացումը:
Հանրապետություն կուսակցություն logo
Հանրապետություն կուսակցություն
  • Թվայնացնել և  զարգացնել վիրտուալ գրադարանները: