«Հայ Ազգային Կոնգրես» logo
«Հայ Ազգային Կոնգրես»
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցությունը logo
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցությունը
Հանրային Կառավարում
  •  Էապես խորացնել էլեկտրոնային կառավարումը (e-governance), դիմաճանաչողության տեխնոլոգիայի հիման վրա ստեղծել տվյալների ընդհանուր շտեմարաններ, էապես բարձրացնելով կառավարման արդյունավետությունը եւ համակարգումը, միաժամանակ կրճատելով բյուրոկրատիզմը։
Հանրային Կառավարում
«Հայ Ազգային Կոնգրես» logo
«Հայ Ազգային Կոնգրես»
  •  Էապես խորացնել էլեկտրոնային կառավարումը (e-governance), դիմաճանաչողության տեխնոլոգիայի հիման վրա ստեղծել տվյալների ընդհանուր շտեմարաններ, էապես բարձրացնելով կառավարման արդյունավետությունը եւ համակարգումը, միաժամանակ կրճատելով բյուրոկրատիզմը։
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցությունը logo
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցությունը