Զինծառայողների դրոշմանիշային վճարները

2021 թվականի հունվարի 1-ից բարձրանում են Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի դրոշմանիշային վճարները: