Պետական բյուջեյի ծախսերը

Նախարարություններին հատկացվող դրամական միջոցները՝ ըստ «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի։