Մարդու իրավունքներ

ՀՀ Արդարադատության նախարարության ներկայացրած ՝ մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին ռազմավարություն: