Գաղափարախոսական գործունեություն

26/08/2021 16:52

«Կուսակցությունների գործունեության համապատասխանությունը իրենց ծրագրերում առկա գաղափարախոսական բնույթ ունեցող դրույթներին»

Հետազոտության արդյունքները

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հետազոտությունը բացահայտում է հայաստանյան կուսակցությունների գործունեության համապատասխանությունը իրենց ծրագրերում առկա գաղափարախոսական բնույթ ունեցող դրույթներին: Հետազոտությունն իրականացվել է «Քաղաքական երկխոսություն» կազմակերպության նախաձեռնությամբ և «Ժողովրդավարության աջակցության ազգային հիմնադրամի» ֆինանսական աջակցությամբ: Հետազոտությունում արտահայտված տեսակետները հեղինակինն են, և պարտադիր չէ, որ համընկնեն «Քաղաքական երկխոսություն» կազմակերպության և «Ժողովրդավարության աջակցության ազգային հիմնադրամի» տեսակետներին:

 

Հետազոտությունը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ 

https://political.am/storage/uploads/files/gov_prog/research-arm.pdf