Կուսակցության և թեկնածուի հայտարարագրերը

16/06/2021 17:41

«5165 ազգային պահպանողական շարժում» կուսակցություն

Կուսակցության հայտարագիրն է՝ 

Անշարժ գույք-0,

Շարժական գույք-0,

Թանկարժեք գույք-0,

Դրամական միջոցները-0,

Բաժնեմաս և փայաբաժին-0,

Եկամուտներ-0։

Կարին Տոնոյանի հայտարարագիրն է՝

Անշարժ գույք-0,

Շարժական գույք-0,

Թանկարժեք գույք-0,

Արժեթղթեր և այլ ներդրումներ-1,

Դրամական միջոցներ - 700 000 ՀՀ դրամ, 6000 ԱՄՆ դոլար, 

Եկամուտներ-4 923 800 ՀՀ դրամ։