Կուսակցության և թեկնածուների հայտարագրերը

16/06/2021 16:57

Հանրապետություն կուսակցություն

Կուսակցության հայտարարագիրն է՝

Անշարժ գույք-1,

Շարժական գույք-0,

Թանկարժեք գույք-0,

Դրամական միջոցները-1 030 466 ՀՀ դրամ ,

Բաժնեմաս և փայաբաժին-0,

Եկամուտներ-1 000 000 ՀՀ դրամ,

Անդամավճարներցի և նվիրատվությունից 1 000 000 ՀՀ դրամ։

Արամ Սարգսյանի հայտարարագիրն է՝

Անշարժ գույք-2,

Շարժական գույք-0,

Թանկարժեք գույք-0,

Արժեթղթեր և այլ ներդրումներ-0,

Դրամական միջոցներ-450 000 ՀՀ դրամ,

Եկամուտներ-2064 000 ՀՀ դրամ։