Կուսակցության և թեկնածուների հայտարագրերը

16/06/2021 16:45

Համահայկական ազգային պետականություն

Կուսակցության հայտարարագիրն է՝

Անշարժ գույք-0,

Շարժական գույք-0,

Թանկարժեք գույք-0,

Դրամական միջոցները-0

Բաժնեմաս և փայաբաժին-0

Եկամուտներ-0։

Արթուր Վարդանյանի հայտարագիրն է՝

Անշարժ գույք-0,

Շարժական գույք-0,

Թանկարժեք գույք-0,

Դրամական միջոցներ-0։