Կուսակցության և թեկնածուների հայտարագրերը

16/06/2021 16:44

ՄԻՀԱԿ-Միասնական Հայրենիք Կուսակցություն

Կուսակցության հայտարագիրն է՝ 

Անշարժ գույք-0,

Շարժական գույք-0,

Թանկարժեք գույք-0,

Դրամական միջոցները-0,

Բաժնեմաս և փայաբաժին-0,

Եկամուտներ-0։