Կուսակցության և թեկնածուների հայտարագրերը

16/06/2021 16:38

«Զարթոնք» ագային քրիստոնեական կուսակցություն

Կուսակցության հայտարագիրը՝

Անշարժ գույք-0,

Շարժական գույք-0,

Թանկարժեք գույք-0,

Դրամական միջոցները-0

Բաժնեմաս և փայաբաժին-0,

Եկամուտներ-0։

Արա Զոհրաբյանի հայտարագիրը՝

Անշարժ գույք- 11,

Շարժական գույք-2,

Եկամուտներ-19 027 597 ՀՀ դրամ,

Դրամական  միջոցներ12500000 ՀՀ դրամ ,120000 ԱՄՆ դոլար։